Czy niedosłuch może być konsekwencją przebytej choroby?

Całkowita czy też częściowa utrata słuchu bez względu na to czy postępuje stopniowo czy jest zdarzeniem nagłym powinna zostać jak najszybciej skonsultowana z lekarzem laryngologiem lub audiologiem. Niektóre choroby, takie jak stwardnienie rozsiane czy niektóre nowotwory mogą prowadzić do głuchoty. Czy wiesz co jeszcze może mieć wpływ na nagłe pogorszenie jakości słuchu, ubytek słuchu lub całkowitą głuchotę?

Rodzaje i stopień niedosłuchu
Aby określić jak duży jest ubytek słuchu, należy wykonać profesjonalne badanie audiometryczne. W medycynie wyróżnia się kilka stopni niedosłuchu:
mały – poziom progowy wynosi 20-40 dB,
średni – 41-65 dB,
duży – 65-90 dB,
głęboki – 91 dB.

Dodatkowo niedosłuch dzielony jest na trzy rodzaje ze względu na rodzaj uszkodzenia.
1. Niedosłuch odbiorczy – najczęściej jego przyczyną są naturalne procesy starzenia się organizmu. Komórki słuchowe – rzęski ślimaka ulegają uszkodzeniu co w efekcie powoduje pogorszenie się stanu słuchu. Ten rodzaj niedosłuchu może być powodowany także przez inne przyczyny, takie jak:
obciążenia genetyczne,
przebywanie w głośnym otoczeniu,
niektóre leki,
choroby np. świnka,
urazy ucha lub głowy.

2. Niedosłuch zmysłowo-nerwowy (przewodzeniowy)  – jego przyczyną są zmiany zachodzące w obrębie ucha środkowego lub zewnętrznego przewodu słuchowego i błony bębenkowej. Niedosłuch przewodzeniowy może być spowodowany m.in. przez:
zatkanie przewodu słuchowego,
guzy w przewodzie słuchowym,
stan zapalny przewodu słuchowego,
urazy błony bębenkowej.

3. Niedosłuch mieszany – uszkodzenie zlokalizowane jest zarówno w uchu wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Niedosłuch a choroba
Bardzo często przyczyna nagłej głuchoty, niedosłuchu jednostronnego czy innych problemów ze słuchem są przebyte infekcje. Ponad 1/3 pacjentów, którzy doznali nagłego pogorszenia słuchu skarżyło się wcześniej na zakażenie górnych dróg oddechowych. W dodatku choroby takie jak: grypa, paragrypa, wirus opryszczki, różyczki czy cytomegalii mogą negatywnie wpłynąć na układ słuchowy.

Medicus Care i leczenie niedosłuchu
W Medius Care od wielu lat zajmujemy się diagnozowaniem niedosłuchu. Podchodzimy do każdego pacjenta indywidualnie i w zależności od skali problemu proponujemy odpowiednie metody leczenia. Naszą misją oprócz niesienia pomocy osobom z niedosłuchem i głuchotą, jest edukacja społeczeństwa oraz uwrażliwienie ludzi na problemy związane z chorobami słuchu.


Medicus Care

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Sobota nieczynne