Kinga Pluta

Kinga Pluta - Ambasador Cochlear

Użytkowniczka implantu zakotwiczonego w kości BAHA

Miejscowość: Zawiercie (woj. śląskie)

Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl