Dopasuj swój procesor dźwięku w Pracowni Implantów Słuchowych

Drodzy Pacjenci!
Już od początku maja możecie odpłatnie dopasować swoje procesory w Pracowni Implantów Słuchowych we Wrocławiu przy Placu Strzeleckim 24. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą dopasować swoje procesory szybko, bez oczekiwania na termin spotkania z klinicystą lub inżynierem klinicznym.
Usługi w centrum fittingu skierowane są do wszystkich pacjentów powyżej 10 roku życia, którzy są zaimplantowani implantem firmy Cochlear (implant ślimakowy lub na przewodnictwo kostne Baha).

 

 


Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl