Historie pacjentów z problemami ze słuchem

Poznaj historię naszych pacjentów! Dowiedz się, jak implant słuchowy zmienił ich życie.

Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl