Historie pacjentów z problemami ze słuchem

Słuch jest jednym z pięciu ludzkich zmysłów. Jego całkowita bądź częściowa utrata utrudnia bądź uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Osoba, która utraciła słuch, często ma problemy z mową, nie potrafi się komunikować, ma problemy z odpoczynkiem, a także narażona jest na większe niebezpieczeństwo np. na ulicy.

Liczne badania medyczne, dzięki którym stale poznajemy ciało człowieka i wszelkie procesy zachodzące w jego organizmie, pozwoliły na stworzenie implantów i aparatów słuchowych. Dzięki nim, każdy ma szansę na odzyskanie bądź znaczącą poprawę słuchu.
Poniżej prezentujemy historie naszych pacjentów. Przekonaj się, w jaki sposób implant słuchowy zmienił ich życie, a także pozwolił uwierzyć, że problemy ze słuchem nie stanowią żadnej przeszkody na drodze do spełniania marzeń i realizowania swoich pasji.

Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

Adres korespondencyjny:
Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl