Historia małych użytkowników dwóch implantów ślimakowych