Historia małych użytkowników dwóch implantów ślimakowych

Dzieci cierpiące na głębokie postaci niedosłuchu obustronnego to najwięksi beneficjenci technologii zakładającej wykorzystanie w leczeniu wszczepianych implantów. Wedle słów rodziców zmiana uzyskana dzięki skutecznej terapii była jedną z najważniejszych w życiu, zarówno pociech, jak również nich samych. Decyzja o wszczepieniu implantu nie była zarazem łatwa: wiązała się nie tylko ze skomplikowaną operacją, lecz także z dostosowaniem dziecka do nowych warunków. Jak jednak pokazał czas, zastosowanie implantów ślimakowych uczyniło życie dzieci o wiele prostszym i łatwiejszym.

Sylwia i Marcin Gajosowie, rodzice siedmioletniego Bartka:
W momencie, w którym Bartek dostał pierwszy implant, od razu zaczął chodzić. Zmiana na lepsze widoczna była właściwie z dnia na dzień – syn wcześniej nie chodził. Spowodowane to było niedostatecznymi efektami, jakie dawały standardowe aparaty słuchowe. Wszczepienie implantu dało świetne efekty: Bartek zaczął reagować na dźwięki, jego mowa polepszała się z dnia na dzień. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na zastosowanie implantów obustronnych. Dzięki nim Bartek nie tylko lepiej lokalizuje dźwięk, lecz także odpada ryzyko głuchoty w przypadku niesprawności jednego z urządzeń.


Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl