Kontakt – Medicus Wrocław

Jeżeli jesteś użytkownikiem implantu słuchowego Cochlear / opiekunem dziecka z implantem i chcesz uzyskać informacje na temat procesora dźwięku lub akcesoriów skontaktuj się bezpośrednio z naszym Biurem Obsługi Pacjenta

tel.: +48 (71) 34 72 034, +48 (71) 34 72 044, +48 (71) 34 72 054
fax: +48 (71) 34 72 115,
e-mail: bop@medicus.com.pl

Jeżeli jesteś osobą cierpiącą na głęboki niedosłuch, szukasz informacji na temat leczenia niedosłuchu i możliwości otrzymania implantu słuchowego skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią Razem dla słuchu

tel.: +48 (22) 3333 000
e-mail: infolinia@razemdlasluchu.pl

 

Medicus Sp. z o.o. 
Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław
NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985,
Rejestracji Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000685093. Wysokość kapitału zakładowego: 73 850 zł.


Napisz do nas

Informujemy, że Medicus Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Strzeleckim 24 będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w wypełnionym formularzu kontaktowym (Dane Osobowe). Medicus będzie przetwarzać Dane Osobowe w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz w celu archiwizacji tego formularza. Informujemy, ze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych Osobowych i ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne.

Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

Adres korespondencyjny:
Pl. Strzelecki 24
50-224 Wrocław

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl