Leczenie niedosłuchu

Niedosłuch to poważny problem na skalę światową. Aż 360 milionów ludzi (w tym 32 miliony dzieci) na całym świecie cierpi z powodu głuchoty, co stanowi ponad 5% całej populacji. W samej Polsce, problem ze słuchem może dotyczyć aż 6,5 mln polskich seniorów! Stanowi to prawie całą populację niejednego państwa na świecie, takiego jak np. Słowacja, Szwajcaria czy Hongkong. Skala problemu jest ogromna dlatego też można mówić tutaj o chorobie cywilizacyjnej.


niedosłuch u dzieci

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, niedosłuch może zostać nabyty w każdym okresie życia. Jego przyczyny mogą być wrodzone lub nabyte. Wrodzony występuje jeszcze przed lub zaraz po narodzinach. Ma podłoże genetyczne i może zostać wywołany na skutek takich chorób jak różyczka, syfilis, niedowaga, niedotlenienie czy żółtaczka. Niedosłuch, który pojawia się na późniejszym etapie życia, jest niedosłuchem nabytym. Może być spowodowany między innymi nieleczonym, przewlekłym zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem opon mózgowych, powikłaniami po przebytej odrze czy pojawić się wraz z wiekiem.

Prawidłowy słuch ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, a wszelkie jego ubytki przekładają się na liczne problemy zdrowotne oraz ogólny stan emocjonalny. Dzieci mają wówczas trudności z adaptacją wśród rówieśników, zniechęcają się do zabawy i nawiązywania nowych kontaktów, wreszcie mają gorsze wyniki w nauce. Niedosłuch u dorosłych uniemożliwia podjęcie wielu działań, kontynuację pracy czy realizację pasji, a w konsekwencji może wywołać depresję.


Osoby z niedosłuchem często żyją w cieniu, są wycofane, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Bardzo często rezygnują z życia społecznego, kariery zawodowej oraz wielu możliwości jakie oferuje świat. Taki stan rzeczy przyczynia się do tego, że osoby te reagują agresją lub smutkiem, które są efektem ich bezsilności. Po prostu nie mogą być w pełni sobą.

“W przypadku głębokiego niedosłuchu zarówno dzieci jak i dorośli często wymagają stałego wsparcia rodziny i opiekunów”

Niedosłuch u seniorów może prowadzić do ich izolacji ze społeczeństwa, powoduje często osamotnienie, depresję, frustrację czy zaburzenia w obszarze komunikacji, a te wiążą się ze spadkiem jakości życia. Osoby takie są uzależnione od innych osób w zwykłych, codziennych czynnościach, takich jak np. wizyty lekarskie czy korzystanie z telefonu.

Świat osoby głuchej bądź głęboko niedosłyszącej może zostać całkowicie odmieniony przez podjęcie leczenia przy pomocy implantu słuchowego.

leczenie niedosłuchu

Materiały do pobrania:

Słyszący mózg: o czym należy wiedzieć (str. 8-9)

Niepełnosprawność to stan umysłu (str. 50-51)


Medicus Care

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Sobota nieczynne