Stypendium Cochlear™ Greame’a Clarka

Jesteśmy dumni widząc, że nasi pacjenci korzystają z implantów Cochlear, które pomagają im odnosić sukcesy w nauce oraz osiągać osobiste cele. Nagroda Stypendialna Graeme’a Clarka, przyznawana przez Cochlear, pomaga w dalszym rozwoju oraz studiowaniu.

To wyjątkowe stypendium jest przeznaczone dla odbiorców implantów Nucleus® na całym świecie. Zwycięski student otrzymuje wsparcie finansowe w wysokości 5000 EUR, które podzielone jest na dwie płatności.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• uczęszczać na ostatni rok nauki w szkole średniej
• być przyjętym na studia wyższe
LUB
• pełnoletni uczniowie, którzy zostali przyjęci na studia prowadzone przez uniwersytet lub inną instytucję szkolnictwa wyższego
LUB
• studenci, którzy obecnie podejmują studia wyższe

Dzieło Graeme’a Clarka
Profesor Clark był profesorem Wydziału Otolaryngologii na Uniwersytecie w Melbourne. Pionierska praca jego wydziału doprowadziła do tego, że pierwszy wielokanałowy implant badawczy – znany również jako „bioniczne ucho” – został „włączony” w 1978 roku. Jego zespół stworzył również pierwszy implant Nucleus w 1982 roku.
Wieloletnie zaangażowanie profesora Clarka w znalezienie rozwiązania dla osób niedosłyszących zainspirowało rewolucję nie tylko dla osób z poważnym lub głębokim ubytkiem słuchu, ale także dla ich rodzin i przyjaciół.

Do kiedy można zgłaszać swój wniosek?
Wnioski przyjmowane są do 30 kwietnia 2021 r. Aby rozpocząć proces składania wniosku, pobierz formularz na dole strony.

Zgłoszenia w języku angielskim prosimy kierować do Klaudii Cepuchowicz na adres email: kcepuchowicz@medicus.com.pl

Jaka jest wysokość stypendium?
Stypendium wynosi 5000 EUR, które wypłacane są bezpośrednio zwycięzcy w dwóch ratach:
• Pierwsza rata – po przyznaniu stypendium.
• Druga rata – rok później.

W jaki sposób wybierany jest zwycięzca?
Stypendium przyznawane jest na podstawie osiągnięć naukowych i wykazanego zaangażowania w ideały szerzone przez firmę Cochlear, czyli współczucie i życzliwość.
Jury złożone z trzech niezależnych specjalistów z zakresu implantów Cochlear wybiera zwycięzcę na podstawie złożonych wniosków. Decyzja jury jest decyzją ostateczną.

W jaki sposób powiadomimy zwycięzcę?
Skontaktujemy się ze zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 6 miesięcy od daty ostatecznego terminu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz broszurę informacyjną TUTAJ.


Medicus Care

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
Sobota nieczynne