Wymiana procesorów dźwięku

Raz na 5 lat każdemu użytkownikowi implantu słuchowego przysługuje wymiana procesora dźwięku. Wymiana ta w całości finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Procesor dźwięku, jak każde urządzenie elektroniczne, podlega naturalnemu zużywaniu. Szybsze wyczerpywanie się baterii, pojawiające się niewyjaśnione szumy, trzaski czy sprężania – mogą po kilku latach nie być kwestią ustawień procesora, ale jego zużycia. Według statystyk wymiany po 5 latach wymaga około 55% procesorów do implantów ślimakowych i około 20% procesorów do implantów na przewodnictwo kostne Baha. Zatem, jeśli po 5 latach zaobserwujemy, że działanie procesora nie spełnia już naszych oczekiwań, lub też jeśli niedosłuch w tym czasie znacząco się pogłębił, użytkownicy powinni rozważyć wymianę procesora.

Użytkownicy implantów słuchowych – czy to ślimakowych, czy na przewodnictwo kostne – często nie wyobrażają już sobie funkcjonowania bez implantu i procesora dźwięku. Dlatego czasami może pojawiać się strach, że pewnego dnia procesor przestanie działać. Często spotykamy się z rodzicami dzieci z implantem słuchowym, którzy mówią wprost: „boję się, że pewnego dnia mojego dziecko przestanie słyszeć”. Ta sama obawa dotyczy również dorosłych użytkowników. Pewna pacjentka z implantem Baha powiedziała nam: „ten implant dał mi nowe życie, nie wyobrażam sobie, żeby mój procesor przestał działać”.

Kroki, które pozwolą pacjentowi otrzymać nowy procesor dźwięku:

1

OCZEKIWANIE NA NOWY PROCESOR

Po pięciu latach użytkowania procesora dźwięku można starać się o nowe urządzenie, objęte refundacją NFZ. Wymiana przysługuje w pierwszej kolejności tym pacjentom, których procesory nie funkcjonują w prawidłowy sposób. Czas oczekiwania jest uzależniony od kolejki kandydatów.

2

KONTAKT Z INŻYNIEREM KLINICZNYM

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z inżynierem klinicznym firmy Medicus, który dokona bezpłatnej analizy serwisowej i oceni stan Twojego procesora.

3

ANALIZA SERWISOWA

Analiza serisowa polega na ocenie stanu faktycznego procesora dźwięku i kontroli funkcjonowania jego poszczegłonych elementów. W trakcie spotkania poinformuj inżyniera o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu procesora.

4

WNIOSEK O WYMIANĘ URZĄDZENIA

Po otrzymaniu wyników analizy serwisowej napisz podanie z prośbą o wymianę urządzenia na nowe, w podaniu opisz przyczyny, dla których starasz się o nowe urządzenie. Podstawą wniosku powinien być dokument z analizy serwisowej. Komplet dokumentów złóż w szpitalu, w którym miałeś wszczep implantu.


Centrala

Medicus Sp. z o.o. 

NIP: 896 10 17 023,
REGON 930957985
KRS 0000685093
tel.: +48 (71) 34 72 100
fax: +48 (71) 34 72 111
e-mail: info@medicus.com.pl